Coaching Biznesowy

Coaching biznesowy jest skierowany do kadry zarządzającej, liderów, menedżerów, właścicieli firm oraz wszystkich tych, którzy chcieliby się rozwijać zawodowo i osiągać ponadprzeciętne rezultaty w biznesie.


Coaching biznesowy jest indywidualnym wsparciem lidera w osiąganiu jego celów biznesowych. Stwarza dla niego okazję do lepszego przyjrzenia się swojej sytuacji, poszerzenia perspektywy, a dzięki temu dostrzeżenia nowych możliwości i rozwiązań. W trakcie procesu coachingowego lider uświadamia sobie jakie kompetencje potrzebuje rozwijać oraz jak lepiej korzystać ze swoich naturalnych zdolności, aby osiągać zamierzone rezultaty. Doskonali swoje umiejętności podejmowania trafnych decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz opracowuje skuteczną strategię działania.

Coaching biznesowy jest również skierowany do osób, które:

  • stoją na początku swojej kariery i chcą nią świadomie pokierować
  • pragną rozwoju swojej kariery, otworzenia się na możliwości awansu
  • są zdecydowane na wprowadzenie konkretnej zmiany w swojej sytuacji zawodowej
  • stoją przed znaczącymi decyzjami zawodowymi
  • przerwały rozwój swojej kariery, np. z powodu wychowywania dzieci
  • utraciły pracę w wyniku okoliczności zewnętrznych
  • mają wątpliwości co do obranej ścieżki zawodowej, w kontekście własnych aspiracji i potencjału